KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA

Posted on July 2, 2013

BIZHUB 184 BIZHUB 184

Tốc độ sao chụp :  18 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

163 BIZHUB 163

Tốc độ sao chụp :  16 tờ/phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

konica-minolta-bizhub-195 BIZHUB 195

Tốc độ sao chụp :  19 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3
Thu nhỏ – phóng to :  25% – 400%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.