Mực may IN/Fax

 

402rf Film Fax Brother PC-402RF

Mã Sản Phẩm :  PC-402RF
Model Máy :  Brother 555, 645, 685, 727, 737
Model Máy :  Brother 827, 837, 1280…
Sử Dụng Được :  200 trang
Xuất Xứ :  Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

KX-FA55A Mực Panasonic KX-FA 55

Mã Sản Phẩm :  KX-FA 55
Model Máy :  81, 82, 85, 88, 150, 151…
Sử Dụng Được :  150 trang
Xuất Xứ :  Nhật/ Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

57fa Mực Panasonic KX-FA 57

Mã Sản Phẩm :  KX-FA 57
Model Máy :  331, 332, 341, 342, 361, 362,
Model Máy :  351, 352
Sử Dụng Được :  150 trang
Xuất Xứ :  Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

302rf Film Fax Brother PC-302RF

Mã Sản Phẩm :  PC-302RF
Model Máy :  Brother 750, 760, 770, 910,917
Model Máy :  Brother 917, 920, 921, 930…
Sử Dụng Được :  175 trang
Xuất Xứ :  Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

KX-FA136A Mực Panasonic KX-FA 136

Mã Sản Phẩm :  KX-FA 136
Model Máy :  101, 105, 131, 210, 230,
Model Máy :  302, 969, 1010, 1110…
Sử Dụng Được :  300 trang
Xuất Xứ :  Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

PC202RF Film Fax Brother PC-202RF

Mã Sản Phẩm :  PC – 202RF
Model Máy :  Brother 1170, 1270, 1570,1770
Model Máy :  Brother 1780, 1020e, 1030e…
Sử Dụng Được :  450 trang
Xuất Xứ :  Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

NPG 1 Canon Toner Cartridge

Mã Sản Phẩm :  NPG-1
Model Máy :  NP 1215, 2020…
Sử Dụng Được :  3.500 copy
Xuất Xứ :  Hàng Chính Hãng Canon

 

VND

 

 

 

 

muc-fax-panasonic-kxfa-88e Mực Panasonic KX-FA 76A

Mã Sản Phẩm :  KX-FA 76A
Model Máy :  501, 502, 503, 523, 551,
Model Máy :  552, 553, 751, 756…
Sử Dụng Được :  1.500 trang
Xuất Xứ :  Nhật/ Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

muc-kxfa-83e Mực Panasonic KX-FA 83E

Mã Sản Phẩm :  KX-FA 83E
Model Máy :  511, 512, 513, 651,
Model Máy :  541, 542, 611, 612…
Sử Dụng Được :  2.000 trang
Xuất Xứ :  Nhật/ Trung Quốc

 

VND

 

 

 

 

muc-fax-panasonic-kxfa76a Mực Panasonic KX-FA 88E

Mã Sản Phẩm :  KX-FA 88E
Model Máy :  402, 422…
Sử Dụng Được :  1.500 trang
Xuất Xứ :  Nhật/ Trung Quốc

 

VND