Ricoh

 

ricol 171 RICOH Aficio MP-171L

Tốc độ sao chụp :  17 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A4
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ

 

 

 

 

 

1600ss RICOH Aficio MP-1900

Tốc độ sao chụp :  19 tờ/ phút
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

MP19009 RICOH Aficio MP-1800L2

Tốc độ sao chụp :  18 tờ/phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 1.
Khay giấy tay :  100 tờ.

 

 

 

 

 

2000L2 RICOH Aficio MP 2000L2

Tốc độ sao chụp :  20 tờ/ phút.
Khổ giấy sao chụp tối đa :  A5 ~ A3.
Thu nhỏ – phóng to :  50% – 200%.
Khay chứa giấy chuẩn :  250 tờ x 2.
Khay giấy tay :  100 tờ.